Del på Facebook

1 av 100 norske kvinner har udiagnostisert lavt stoffskifte.

1 av 4 pasienter med lavt stoffskifte er underbehandlet, fordi de ikke får t3.

1 av 10 kvinner har et stoffskifteproblem.

Stoffskifteproblemer hos kvinner er nesten like vanlig som å bruke p-piller.

Lavt stoffskifte rammer 5 ganger så mange kvinner som menn.


Kilder
  1. Se intervjuet med Lege Joakim Iversen om lavt stoffskifte.